Realizacja dostawy sprzętu i aparatury medycznej dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centrum Symulacji Medycznej.