Realizacja dla Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Krośnie.