Udział w XIV Kongresie Pielęgniarek Polskich 13-15 września 2018 roku w Kielcach.
WSPÓŁCZESNE PIELĘGNIARSTWO – DYNAMIKA ZMIAN I WEZWANIE DO DZIAŁANIA